Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    memchr, memrchr - szukanie znaku w pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

    void *memrchr(const void *s, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcja memchr() skanuje pierwsze n bajtów obszaru pamięci wskazywanego
    przez s w poszukiwaniu znaku c. Pierwszy bajt pasujący  do  c
    (interpretowany jako typ unsigned char) przerywa szukanie.

    Funkcja memrchr() jest podobna do funkcji memchr(), z tym wyjątkiem, że
    poszukuje wstecz od końca n bajtów wskazywanych przez s, zamiast do
    przodu, od początku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje memchr() i memrchr() zwracają wskaźnik do pasującego bajtu lub
    NULL jeżeli znak nie został znaleziony w podanym obszarze pamięci.

ZGODNE Z

    Funkcja memchr() jest zgodna z SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899, POSIX.
    Funkcja memrchr() jest rozszerzeniem GNU, dostępnym począwszy od glibc
    2.1.91.

ZOBACZ TAKŻE

    index(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3),
    strspn(3), strstr(3)