Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    memcmp - porównuje obszary pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja memcmp() porównuje pierwsze n bajtów obszarów pamięci s1 i s2.
    Zwraca liczbę całkowitą mniejszą od, równą, lub większą od zera jeżeli
    s1 jest odpowiednio mniejszy niż, równy, lub większy niż s2.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memcmp() zwraca liczbę całkowitą mniejszą od, równą, lub
    większą od zera jeżeli s1 jest odpowiednio mniejszy niż, równy, lub
    większy niż pierwsze n bajtów s2.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKŻE

    bcmp(3),   strcasecmp(3),  strcmp(3),  strcoll(3),  strncmp(3),
    strncasecmp(3)

                 1993-04-10             MEMCMP(3)