Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    memcpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja memcpy() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru
    pamięci dest. Obszary te nie mogą na siebie nachodzić. Jeżeli obszary
    pamięci na siebie nachodzą, należy używać memmove(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memcpy() zwraca wskaźnik do dest.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memccpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)