Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    memmove - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja memmove() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru
    pamięci dest. Obszary te mogą na siebie nachodzić.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memmove() zwraca wskaźnik do dest.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)