Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       memchr, memrchr - szukanie znaku w pamięci

SKŁADNIA

       #include <string.h>

       void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

       void *memrchr(const void *s, int c, size_t n);

OPIS

       Funkcja memchr() skanuje pierwsze n bajtów obszaru pamięci wskazywanego
       przez  s  w  poszukiwaniu  znaku  c.  Pierwszy  bajt  pasujący   do   c
       (interpretowany jako typ unsigned char) przerywa szukanie.

       Funkcja memrchr() jest podobna do funkcji memchr(), z tym wyjątkiem, że
       poszukuje wstecz od końca  n bajtów wskazywanych przez  s,  zamiast  do
       przodu, od początku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Funkcje  memchr() i memrchr() zwracają wskaźnik do pasującego bajtu lub
       NULL jeżeli znak nie został znaleziony w podanym obszarze pamięci.

ZGODNE Z

       Funkcja memchr() jest zgodna z  SVID  3,  BSD  4.3,  ISO  9899,  POSIX.
       Funkcja  memrchr() jest rozszerzeniem GNU, dostępnym począwszy od glibc
       2.1.91.

ZOBACZ TAKŻE

       index(3),  rindex(3),  strchr(3),  strpbrk(3),  strrchr(3),  strsep(3),
       strspn(3), strstr(3)