Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    memset - wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcja  memset()  wypełnia  pierwsze  n  bajtów obszaru pamięci
    wskazywanego przez s stałym bajtem c.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memset() zwraca wskaźnik do obszaru pamięci s.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    bzero(3), swab(3)