Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    nan, nanf, nanl - zwracają wartość 'nie jest liczbą'

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double nan(const char *tagp);

    float nanf(const char *tagp);

    long double nanl(const char *tagp);

OPIS

    Funkcje te zwracają (zależną od tagp) reprezentację cichej wartości NaN
    (nie-jest-liczbą). Jeśli implementacja nie wspiera cichych wartości
    NaN, funkcje te zwracają zero.

    Wywołanie  nan("cig-znakw")  jest  równoważne strtod ("NAN(cig-
    znakw)",NULL) oraz podobnie, wywołania nanf i nanl są równoważne
    analogicznym wywołaniom strtof i strtold.

    Argument tagp jest wykorzestywany w sposób nieokreślony. W systemach
    zgodnych z IEEE 754 istnieje wiele reprezentacji NaN, a tagp wybiera
    jedną z nich. W innych systemach parametr ten nie ma znaczenia.

ZGODNE Z

    C99. Zobacz także IEC 559 oraz dodatek w IEEE 754/IEEE 854 zawierający
    zalecane funkcje.

ZOBACZ TAKŻE

    isnan(3), strtod(3)