Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       htonl,  htons,  ntohl,  ntohs  - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a
       sieciowym porządkiem bajtów

SKŁADNIA

       #include <netinet/in.h>

       uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

       uint16_t htons(uint16_t hostshort);

       uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

       uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

       Funkcja htonl() przekształca wartość long integer hostlong z  lokalnego
       na sieciowy porządek bajtów.

       Funkcja   htons()   przekształca  wartość  short  integer  hostshort  z
       lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

       Funkcja ntohl() przekształca wartość long integer netlong z  sieciowego
       na lokalny porządek bajtów.

       Funkcja   ntohs()   przekształca   wartość  short  integer  netshort  z
       sieciowego na lokalny porządek bajtów.

       W lokalnym porządku bajtów na platformie i80x86  pierwszy  jest  zawsze
       najmniej  znaczący  bajt,  w  sieciowym  porządku  bajtów,  używanym  w
       Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ZGODNE Z

       BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

       gethostbyname(3), getservent(3)