Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    exp, log, log10, pow - funkcje wykładnicza, logarytmiczna i potęgowa

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double exp(double x);

    double log(double x);

    double log10(double x);

    double pow(double x, double y);

OPIS

    Funkcja exp() zwraca wartość e (podstawę logarytmów naturalnych)
    podniesioną do potęgi x.

    Funkcja log() zwraca logarytm naturalny dla x.

    Funkcja log10() zwraca logarytm dziesiętny dla x.

    Funkcja pow() zwraca wartość x podniesioną do potęgi y.

BŁĘDY

    Funkcje log() oraz log10() mogą zwrócić następujące błędy:

    EDOM  Argument x jest ujemny

    ERANGE Argument x wynosi zero. Logarytm dla zera jest niezdefiniowany.

    Funkcja pow() może zwrócić następujący błąd:

    EDOM  Argument x jest ujemny i y nie jest liczbą całkowitą. Wynikiem
       może być liczba zespolona.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    sqrt(3), cbrt(3)