Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getw, putw - odczytywanie i wyprowadzanie słów (wartości typu int)

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int getw(FILE *stream);
    int putw(int w, FILE *stream);

OPIS

    getw odczytuje słowo (tzn. wartość typu int) ze stream. Jest ona
    udostępniona dla zgodności z SVID. Zaleca się korzystanie zamiast niej
    z fread(3).

    putw zapisuje słowo w (tzn. wartość typu int) do stream. Jest ona
    udostępniona dla zgodności z SVID, ale zaleca się korzystanie zamiast
    niej z fwrite(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Normalnie, getw zwraca przeczytane słowo, a putw zwraca 0. W przypadku
    błędu, zwracają EOF.

BŁĘDY

    Wartość zwracana w przypadku błędu jest również prawidłową wartością
    dla  danych. Można korzystać z ferror(3), aby rozróżnić te dwa
    przypadki.

ZGODNE Z

    SVID

ZOBACZ TAKŻE

    fread(3), fwrite(3), ferror(3), getc(3), putc(3)