Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fputwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>
    #include <wchar.h>

    wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fputwc jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc.
    Zapisuje ona szeroki znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie się
    prawdziwe, zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji szerokiego znaku,
    ustawia ona errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.  W pozostałych
    przypadkach zwraca wc.

    Funkcja lub makro putwc zachowuje się identycznie jak fputwc. Gdy
    putwc jest zaimplementowane jako makro, może wskutek tego rozwijać swój
    argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra
    używać.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja  fputwc  zwraca wc, gdy nie wystąpił błąd, a WEOF aby
    zasygnalizować wystąpienie błędu.

BŁĘDY

    Oprócz zwykłych jest jeszcze

    EILSEQ Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiodła
       się.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie fputwc zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen,
    rozsądne jest oczekiwanie, że fputwc faktycznie zapisze wielobajtowy
    ciąg odpowiadający szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAKŻE

    fgetwc(3), fputws(3), unlocked_stdio(3)