Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    qsort - sortuje tablicę

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,
         int(*compar)(const void *, const void *));

OPIS

    Funkcja qsort() sortuje tablicę nmemb elementów o rozmiarze size.
    Argument base wskazuje na początek tablicy.

    Zawartość tablicy jest sortowana w porządku rosnącym, zgodnie z funkcją
    porównawczą, określoną przez wskaźnik compar. Funkcja ta jest wołana z
    dwoma argumentami, które wskazują na porównywane obiekty.

    Funkcja porównująca musi zwracać liczbę całkowitą, która jest mniejsza,
    równa, lub większa od zera. Oznacza to wtedy, odpowiednio, że pierwszy
    argument jest mniejszy, równy, lub większy od drugiego. Jeśli oba
    porównywane elementy są jednakowe, to ich kolejność w posortowanej
    tablicy jest nieokreślona.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja qsort() nic nie zwraca.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    sort(1)