Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    raise - wysłanie sygnału do bieżącego procesu

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    int raise(int sig);

OPIS

    Funkcja raise() wysyła sygnał do bieżącego procesu. Jest to równoważne
    do

       kill(getpid(), sig)

WARTOŚĆ ZWRACANA

    0 w przypadku sukcesu, wartość niezerowa w przypadku błędu.

ZGODNE Z

    ANSI-C

ZOBACZ TAKŻE

    kill(2), signal(2), getpid(2)