Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    re_comp, re_exec - funkcje kompilacji wyrażeń regularnych w wersji BSD

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <regex.h>

    char *re_comp(char *regex);
    int re_exec(char *string);

OPIS

    re_comp  służy  do kompilacji zakończonego znakiem NUL wyrażenia
    regularnego wskazywanego przez regex. Tak skompilowany wzorzec zajmuje
    statyczny obszar pamięci, bufor wzorca, który jest nadpisywany przez
    następne użycia funkcji re_comp. Jeśli regex jest równe NULL, to nie
    będzie wykonana żadna operacja a zawartość bufora wzorca nie ulegnie
    zmianie.

    re_exec jest używana do oceny, czy zakończony znakiem NUL łańcuch
    tekstowy wskazywany przez string pasuje do ostatnio kompilowanego
    regex.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    re_comp zwraca NULL po udanej kompilacji wyrażenia regularnego regex, a
    w przeciwnym wypadku zwraca wskaźnik do odpowiedniego komunikatu błędu.

    re_exec zwraca 1 w przypadku udanego dopasowania, a zero w przypadku
    błędu.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    regex(7), GNU regex manual