Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    nearbyint, nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrąglenie do
    najbliższej liczby całkowitej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double nearbyint(double x);
    float nearbyintf(float x);
    long double nearbyintl(long double x);

    double rint(double x);
    float rintf(float x);
    long double rintl(long double x);

OPIS

    Funkcje nearbyint zaokrąglają swoje argumenty do wartości całkowitej w
    postaci  zmiennoprzecinkowej,  korzystając  z  aktualnego kierunku
    zaokrąglania i nie powodując wystąpienia wyjątku inexact.

    Funkcje rint robią to samo, ale powodują wystąpienie wyjątku inexact
    gdy wynik ma inną wartość niż argument.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia. Jeśli x jest całkowite
    lub nieskończone, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

    Nie mogą wystąpić żadne błędy oprócz EDOM i ERANGE.  Jeśli x wynosi
    NaN, to zwracana jest wartość NaN i errno może być ustawione na EDOM.

UWAGI

    SUSv2 oraz POSIX 1003.1-2001 zawierają tekst dotyczący przepełnienia
    (które może spowodować ustawienie errno na ERANGE lub spowodować
    wyjątek). W praktyce wynik nie może spowodować przepełnienia na żadnej
    współczesnej maszynie, więc obsługa tego błędu jest  po  prostu
    bezsensowna.  (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić tylko gdy
    wartość maksymalna wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy.
    Według  standardu  IEEE-754  dla  32  i  64-bitowych  liczb
    zmiennoprzecinkowych wartość maksymalna wykładnika wynosi 128 (odp.
    1024), a liczba bitów mantysy wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

    Funkcje rint() są zgodne z BSD 4.3. Pozostałe funkcje pochodzą z C99.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), round(3), trunc(3)

                 2001-05-31              RINT(3)