Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       round, roundf, roundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej z
       omijaniem zera

SKŁADNIA

       #include <math.h>

       double round(double x);
       float roundf(float x);
       long double roundl(long double x);

OPIS

       Funkcje te zaokrąglają  x  do  najbliższej  liczby  całkowitej,  ale  w
       okolicy   zera   omijają   zero  (niezależnie  od  aktualnego  kierunku
       zaokrąglania)  zaokrąglając,  jak   rint(),   do   najbliższej   liczby
       nieparzystej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Wartość  całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia. Jeśli x jest całkowite
       lub nieskończone, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

       Nie mogą wystąpić żadne błędy oprócz EDOM i  ERANGE.   Jeśli  x  wynosi
       NaN, to zwracana jest wartość NaN i errno może być ustawione na EDOM.

UWAGI

       POSIX  1003.1-2001  zawiera  tekst  dotyczący przepełnienia (które może
       spowodować ustawienie errno  na  ERANGE  lub  spowodować  wyjątek).   W
       praktyce wynik nie może spowodować przepełnienia na żadnej współczesnej
       maszynie,  więc  obsługa  tego  błędu  jest  po   prostu   bezsensowna.
       (Dokładniej,  przepełnienie  może wystąpić tylko gdy wartość maksymalna
       wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów  mantysy.   Według  standardu
       IEEE-754  dla  32  i  64-bitowych  liczb  zmiennoprzecinkowych  wartość
       maksymalna wykładnika wynosi 128 (odp. 1024), a  liczba  bitów  mantysy
       wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

       C99.

ZOBACZ TAKŻE

       ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), trunc(3)

                                  2001-05-31                          ROUND(3)