Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    round, roundf, roundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej z
    omijaniem zera

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double round(double x);
    float roundf(float x);
    long double roundl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają x do najbliższej liczby całkowitej, ale w
    okolicy  zera  omijają  zero (niezależnie od aktualnego kierunku
    zaokrąglania) zaokrąglając, jak  rint(),  do  najbliższej  liczby
    nieparzystej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia. Jeśli x jest całkowite
    lub nieskończone, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

    Nie mogą wystąpić żadne błędy oprócz EDOM i ERANGE.  Jeśli x wynosi
    NaN, to zwracana jest wartość NaN i errno może być ustawione na EDOM.

UWAGI

    POSIX 1003.1-2001 zawiera tekst dotyczący przepełnienia (które może
    spowodować ustawienie errno na ERANGE lub spowodować wyjątek).  W
    praktyce wynik nie może spowodować przepełnienia na żadnej współczesnej
    maszynie, więc obsługa tego błędu jest po  prostu  bezsensowna.
    (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić tylko gdy wartość maksymalna
    wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy.  Według standardu
    IEEE-754 dla 32 i 64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych wartość
    maksymalna wykładnika wynosi 128 (odp. 1024), a liczba bitów mantysy
    wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), trunc(3)

                 2001-05-31             ROUND(3)