Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

SKŁADNIA

    #include <setjmp.h>

    int setjmp(jmp_buf env);
    int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savesigs);

OPIS

    setjmp  i  longjmp() są przydatne w obsłudze błędów i przerwań
    napotykanych w  niskopoziomowych  procedurach  programu.  setjmp()
    zachowuje kontekst/środowisko stosu w env dla późniejszego użycia przez
    longjmp(). Kontekst stosu będzie unieważniony, gdy funkcja wołająca
    setjmp() się zakończy.

    sigsetjmp() jest podobne do setjmp(). Gdy savesigs jest niezerowe,
    zestaw blokowanych sygnałów jest zachowywany w env  i  zostanie
    odtworzony przez późniejsze wykonanie siglongjmp() z tym samym env.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    setjmp() i sigsetjmp() zwracają 0 po bezpośrednim zakończeniu, a
    wartość niezerową po powrocie za  pomocą  funkcji  longjmp()  z
    wykorzystaniem zachowanego kontekstu .

ZGODNE Z

    POSIX, ISO 9899 (C99)

UWAGI

    POSIX nie określa, czy setjmp ma zachowywać kontekst sygnałowy. (W
    SYSV nie zachowuje. W BSD4.3 zachowuje, ale istnieje funkcja _setjmp,
    która  nie zachowuje.)  Jeśli istnieje potrzeba zachowania maski
    sygnałów, to należy użyć sigsetjmp.

    setjmp() i fBsigsetjmp powodują, że programy trudne do zrozumienia i
    pielęgnowania. Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE

    longjmp(3), siglongjmp(3)

                 1997-03-02             SETJMP(3)