Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

SKŁADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE

    #include <unistd.h>

    void encrypt(char block[64], int edflag);
    void setkey(const char *key);

OPIS

    Funkcje te szyfrują i rozszyfrowują 64-bitowe komunikaty. Funkcja
    setkey() ustawia klucz używany przez encrypt(). Używany tu parametr key
    jest tablicą bajtów, z których każdy ma wartoć numeryczną 1 lub 0.
    Bajty key[n], gdzie n=8*q-1, są ignorowane tak, że używany klucz jest
    56-bitowy.

    Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodując go gdy edflag
    wynosi 0, a rozkodowując gdy przekazano 1.

    Funkcje te nie są wielobieżne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te nie zwracają żadnej wartości.

ZGODNE Z

    SVID, SUSv2

ZOBACZ TAKŻE

    crypt(3)