Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getnetent,  getnetbyname,  getnetbyaddr,  setnetent,  endnetent  -
    odczytanie wpisu dotyczącego sieci

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>

    struct netent *getnetent(void);

    struct netent *getnetbyname(const char *name);

    struct netent *getnetbyaddr(long net, int type);

    void setnetent(int stayopen);

    void endnetent(void);

OPIS

    Funkcja getnetent() odczytuje następną linię z pliku /etc/networks i
    zwraca strukturę netent zawierającą pola otrzymane w wyniku rozłożenia
    linii. Plik /etc/networks jest otwierany, jeśli jest to potrzebne.

    Funkcja getnetbyname() zwraca strukturę netent zawierającą wartości z
    tej linii pliku /etc/networks, która odpowiada sieci name.

    Funkcja getnetbyaddr() zwraca strukturę netent zawierającą wartości z
    linii odpowiadającej sieci typu type o numerze net.

    Funkcja setnetent() otwiera plik /etc/networks i ustawia wskaźnik pliku
    na jego początku. Jeśli stayopen będzie prawdziwe (1), to plik nie
    będzie zamykany pomiędzy wywołaniami getnetbyname() i getnetbyaddr().

    Funkcja endservent() zamyka /etc/networks.

    Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

       struct netent {
           char  *n_name;     /* oficjalna nazwa sieci */
           char  **n_aliases;   /* lista aliasów */
           int   n_addrtype;    /* rodzaj adresu sieci */
           unsigned long int n_net; /* numer sieci */
       }

    Polami struktury netent są:

    n_name Oficjalna nazwa sieci.

    n_aliases
       Zakończona zerem lista alternatywnych nazw tej sieci.

    n_addrtype
       Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.

    n_net Numer sieci w porządku bajtów hosta.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr() zwracają strukturę
    netent, lub wskaźnik NULL gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie
    koniec pliku.

PLIKI

    /etc/networks
       plik bazy danych z sieciami

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    getprotoent(3), getservent(3), networks(5)
    RFC 1101