Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent
    - odczytanie wpisu dotyczącego protokołu

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>

    struct protoent *getprotoent(void);

    struct protoent *getprotobyname(const char *name);

    struct protoent *getprotobynumber(int proto);

    void setprotoent(int stayopen);

    void endprotoent(void);

OPIS

    Funkcja getprotoent() odczytuje następną linię z pliku /etc/protocols i
    zwraca  strukturę  protoent  zawierającą pola otrzymane w wyniku
    rozłożenia linii. Plik /etc/protocols jest otwierany, jeśli jest to
    potrzebne.

    Funkcja getprotobyname() zwraca strukturę protoent zawierającą wartości
    z tej linii pliku /etc/protocols, która odpowiada protokołowi o nazwie
    name.

    Funkcja  getprotobynumber()  zwraca strukturę protoent zawierającą
    wartości z linii odpowiadającej protokołowi o numerze number.

    Funkcja setprotoent() otwiera plik /etc/protocols i ustawia wskaźnik
    pliku na jego początek. Jeśli stayopen będzie prawdziwe (1), to plik
    nie  będzie  zamykany  pomiędzy  wywołaniami  getprotobyname()  i
    getprotobynumber().

    Funkcja endprotoent() zamyka /etc/protocols.

    Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

       struct protoent {
           char  *p_name;    /* oficjalna nazwa protokołu */
           char  **p_aliases;  /* lista aliasów */
           int   p_proto;    /* numer protokołu */
       }

    Polami struktury protoent są:

    p_name Oficjalna nazwa protokołu.

    p_aliases
       Zakończona zerem lista alternatywnych nazw tego protokołu.

    p_proto
       Numer protokołu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracają
    strukturę protoent, lub wskaźnik NULL gdy wystąpi błąd lub napotkany
    zostanie koniec pliku.

PLIKI

    /etc/protocols
       plik bazy danych dla protokołów

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    getservent(3), getnetent(3), protocols(5)