Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent -
    odczytanie wpisu dotyczącego usługi

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>

    struct servent *getservent(void);

    struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);

    struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

    void setservent(int stayopen);

    void endservent(void);

OPIS

    Funkcja getservent() odczytuje następną linię z pliku /etc/services i
    zwraca strukturę servent zawierającą pola powstałe z rozłożenia linii
    pliku. Plik /etc/services jest otwierany, jeśli jest to potrzebne.

    Funkcja getservbyname() zwraca strukturę servent zawierającą wartości z
    tej  linii  pliku  /etc/services,  która  odpowiada usłudze name
    korzystającej z protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to
    pasował będzie dowolny protokół.

    Funkcja getservbyport() zwraca strukturę servent zawierającą wartości z
    tej linii pliku, która odpowiada portowi port, podanemu w sieciowej
    kolejności bajtów, dla protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to
    pasował będzie dowolny protokół.

    Funkcja setservent() otwiera plik fI/etc/services i ustawia wskaźnik
    pliku na jego początku. Jeśli stayopen jest prawdziwe (1), to plik nie
    będzie zamykany pomiędzy wywołaniami getservbyname() i getservbyport().

    Funkcja endservent() zamyka /etc/services.

    Struktura servent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

       struct servent {
           char  *s_name;    /* oficjalna nazwa usługi */
           char  **s_aliases;  /* lista aliasów */
           int   s_port;     /* numer portu */
           char  *s_proto;    /* używany protokół */
       }

    Polami struktury servent są:

    s_name Oficjalna nazwa usługi.

    s_aliases
       Zakończona zarem lista alternatywnych nazw tej usługi.

    s_port Numer portu tej usługi podany w sieciowej kolejności bajtów.

    s_proto
       Nazwa protokołu z którego korzysta dana usługa.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje  getservent(),  getservbyname() i getservbyport() zwracają
    strukturę servent, lub wskaźnik NULL gdy wystąpi błąd lub napotkany
    zostanie koniec pliku.

PLIKI

    /etc/services
       plik bazy danych o usługach

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    getprotoent(3), getnetent(3), services(5)