Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getusershell,  setusershell,  endusershell - odczytanie dozwolonej
    powłoki użytkownika

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getusershell(void);

    void setusershell(void);

    void endusershell(void);

OPIS

    Funkcja getusershell() zwraca następną linię z pliku /etc/shells,
    otwierając plik, jeśli jest to potrzebne. Linia powinna zawierać
    ścieżkę do prawidłowej powłoki użytkownika. Jeśli /etc/shells nie
    istnieje, lub jego odczyt nie jest możliwy, getusershell() zachowuje
    się tak, jakby w pliku tym były wymienione /bin/sh i /bin/csh.

    Funkcja setusershell() ustawia wskaźnik pliku /etc/shells na jego
    początek.

    Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getusershell() zwraca wskaźnik NULL po napotkaniu końca pliku.

PLIKI

    /etc/shells

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    shells(5)