Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sinh, sinhf, sinhl - funkcja sinus hiperboliczny

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double sinh(double x);

    float sinhf(float x);

    long double sinhl(long double x);

OPIS

    Funkcja  sinh()  zwraca  sinus  hiperboliczny dla x, który jest
    matematycznie zdefiniowany jako (exp(x) - exp(-x)) / 2.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKŻE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), tanh(3)

                 2002-07-27              SINH(3)