Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sin, sinf, sinl - funkcja sinus

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double sin(double x);

    float sinf(float x);

    long double sinl(long double x);

OPIS

    Funkcja sin() zwraca sinus dla x, gdzie x to wartość w radianach.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja sin() zwraca wartość pomiędzy -1 a 1.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKŻE

    acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), tan(3)

                 2002-07-27              SIN(3)