Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sqrt - funkcja pierwiastek kwadratowy

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double sqrt(double x);

OPIS

    Funkcja  sqrt()  zwraca pierwiastek kwadratowy z x.  Kończy się
    niepowodzeniem i ustawia errno na EDOM, gdy x jest ujemne.

BŁĘDY

    EDOM  x jest ujemne.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    hypot(3)

                 1993-06-21              SQRT(3)