Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strchr, strrchr - lokalizuje znak w ciągu

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strchr(const char *s, int c);

    char *strrchr(const char *s, int c);

OPIS

    Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w
    łańcuchu znaków s.

    Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w
    łańcuchu znaków s.

    "Znak" oznacza tutaj "bajt" - funkcje te nie działają ze znakami
    wielobajtowymi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub
    NULL jeśli znaku nie znaleziono.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    index(3),  memchr(3), rindex(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), strtok(3)

                 1993-04-12             STRCHR(3)