Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strcpy, strncpy - kopiuje łańcuch znaków

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strcpy(char *dest, const char *src);

    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja strcpy() kopiuje łańcuch znaków wskazywany przez src (łącznie z
    kończącym znakiem `\0') to tablicy wskazywanej przez dest. Łańcuchy nie
    mogą na siebie nachodzić. Łańcuch docelowy dest musi być wystarczająco
    długi, żeby pomieścić kopie src.

    Funkcja strncpy() jest podobna do strcpy(), z tym że kopiuje nie więcej
    niż n bajtów z src. Dlatego, jeżeli nie było znaku null wśród
    pierwszych n bajtów src, łańcuch skopiwany nie będzie zakończony
    znakiem null.

    Jeżeli długość src jest mniejsza niż n, to reszta dest zostanie
    wypełniona znakiem null.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje strcpy() i strncpy() zwracają wskaźnik do łańcucha docelowego
    dest.

BŁĘDY

    Jeżeli łańcuch docelowy w funkcji strcpy() nie jest wystarczająco długi
    (czytaj: programista jest głupi/leniwy, i nie sprawdził rozmiaru przed
    kopiowaniem) to może zdarzyć się cokolwiek. Przepełnianie łańcuchów o
    stałej długości jest ulubioną techniką crackerów.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3)