Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       strcpy, strncpy - kopiuje łańcuch znaków

SKŁADNIA

       #include <string.h>

       char *strcpy(char *dest, const char *src);

       char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

       Funkcja strcpy() kopiuje łańcuch znaków wskazywany przez src (łącznie z
       kończącym znakiem `\0') to tablicy wskazywanej przez dest. Łańcuchy nie
       mogą  na siebie nachodzić. Łańcuch docelowy dest musi być wystarczająco
       długi, żeby pomieścić kopie src.

       Funkcja strncpy() jest podobna do strcpy(), z tym że kopiuje nie więcej
       niż  n  bajtów  z  src.  Dlatego,  jeżeli  nie  było  znaku  null wśród
       pierwszych n  bajtów  src,  łańcuch  skopiwany  nie  będzie  zakończony
       znakiem null.

       Jeżeli  długość  src  jest  mniejsza  niż  n,  to  reszta dest zostanie
       wypełniona znakiem null.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Funkcje strcpy() i strncpy() zwracają wskaźnik do  łańcucha  docelowego
       dest.

BŁĘDY

       Jeżeli łańcuch docelowy w funkcji strcpy() nie jest wystarczająco długi
       (czytaj: programista jest głupi/leniwy, i nie sprawdził rozmiaru  przed
       kopiowaniem)  to może zdarzyć się cokolwiek.  Przepełnianie łańcuchów o
       stałej długości jest ulubioną techniką crackerów.

ZGODNE Z

       SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

       bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3)