Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strspn, strcspn - wyszukiwanie w łańcuchu znaków z zestawu

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    size_t strspn(const char *s, const char *accept);

    size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

OPIS

    Funkcja strspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego
    się w całości ze znaków z accept.

    Funkcja strcspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego
    się w całości ze znaków nie należących do reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja  strspn()  zwraca  liczbę znaków początkowego segmentu s
    składającego się tylko ze znaków z accept.

    Funkcja strcspn() zwraca liczbę znaków początkowego  segmentu  s
    składającego się ze znaków nie należących do reject.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    index(3),  memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strsep(3),
    strstr(3), strtok(3)

                 1993-04-12             STRSPN(3)