Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strdup, strndup, strdupa, strndupa - powielenie łańcucha

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strdup(const char *s);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <string.h>

    char *strndup(const char *s, size_t n);
    char *strdupa(const char *s);
    char *strndupa(const char *s, size_t n);

OPIS

    Funkcja strdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha, który stanowi
    kopię łańcucha s. Pamięć dla nowego łańcucha jest przydzielana za
    pomocą malloc(3) i może być zwolniona za pomocą free(3).

    Funkcja strndup() jest podobna, lecz kopiuje co najwyżej n znaków.
    Jeśli s jest dłuższe niż n, kopiowane jest tylko n znaków i dodawany
    jest kończący znak NUL.

    strdupa  i  strndupa są podobne, ale korzystają z alloca(3) do
    przydzielania pamięci na bufor. Są one dostępne wyłącznie, gdy używany
    jest pakiet GNU GCC, i dotyczą ich te same ograniczenia, które opisano
    w alloca(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strdup() zwraca wskaźnik do skopiowanego łańcucha lub NULL, gdy
    nie jest dostępna dostateczna ilość pamięci.

BŁĘDY

    ENOMEM Nie można przydzielić dostatecznej ilości pamięci potrzebnej dla
       kopii łańcucha.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3. strndup(), strdupa() i strndupa() są rozszerzeniami
    GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    alloca(3), calloc(3), free(3), malloc(3), realloc(3)