Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strfry - randomizacja łańcucha

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strfry(char *string);

OPIS

    Funkcja strfry() randomizuje zawartość łańcucha string używając funkcji
    rand(3) do losowej zamiany miejscami jego znaków. Wynikiem jest anagram
    łańcucha string.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strfry() zwraca wskaźnik do zrandomizowanego ("ulosowionego")
    łańcucha.

ZGODNE Z

    Funkcja strfry() występuje wyłącznie w bibliotece języka C systemu
    Linux i w bibliotece GNU C.

ZOBACZ TAKŻE

    memfrob(3)