Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       strfry - randomizacja łańcucha

SKŁADNIA

       #include <string.h>

       char *strfry(char *string);

OPIS

       Funkcja strfry() randomizuje zawartość łańcucha string używając funkcji
       rand(3) do losowej zamiany miejscami jego znaków. Wynikiem jest anagram
       łańcucha string.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Funkcja  strfry()  zwraca wskaźnik do zrandomizowanego ("ulosowionego")
       łańcucha.

ZGODNE Z

       Funkcja strfry() występuje wyłącznie  w  bibliotece  języka  C  systemu
       Linux i w bibliotece GNU C.

ZOBACZ TAKŻE

       memfrob(3)