Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup,
    strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp,  strpbrk,
    strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex -
    operacje na łańcuchach

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    int strcasecmp(const char *s1, const char *s2);

    char *index(const char *s, int c);

    char *rindex(const char *s, int c);

    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);

    char *strchr(const char *s, int c);

    int strcmp(const char *s1, const char *s2);

    int strcoll(const char *s1, const char *s2);

    char *strcpy(char *dest, const char *src);

    size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

    char *strdup(const char *s);

    char *strfry(char *string);

    size_t strlen(const char *s);

    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

    int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

    int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

    char *strpbrk(const char *s, const char *accept);

    char *strrchr(const char *s, int c);

    char *strsep(char **stringp, const char *delim);

    size_t strspn(const char *s, const char *accept);

    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

    char *strtok(char *s, const char *delim);

    size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

    Funkcje łańcuchowe umożliwiają operacje na zakończonych znakiem NUL
    łańcuchach. Opis każdej z funkcji znajduje się na indywidualnej dla
    danej funkcji stronie podręcznika man.

ZOBACZ TAKŻE

    index(3), rindex(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3),
    strcoll(3), strcpy(3), strcspn(3), strdup(3), strfry(3), strlen(3),
    strncat(3),  strncmp(3),  strncpy(3),  strncasecmp(3),  strpbrk(3),
    strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), strxfrm(3)

                 1993-04-09             STRING(3)