Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strlen - obliczenie długość łańcucha

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    size_t strlen(const char *s);

OPIS

    Funkcja strlen() oblicza długość łańcucha s, nie licząc kończącego
    znaku `\0'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strlen() zwraca liczbę znaków w s.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    string(3)

                 1993-04-12             STRLEN(3)