Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strcat, strncat - połączenie dwóch łańcuchów

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);

    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja strcat() dołącza łańcuch src do łańcucha dest nadpisując znak
    `\0' na końcu dest i dodając znak `\0' na końcu wyniku. Łańcuchy nie
    mogą na siebie nachodzić a łańcuch dest musi zawierać dostateczną ilość
    miejsca na wynik.

    Funkcja strncat() jest podobna, z wyjątkiem tego, że dołączane do
    łańcucha dest jest jedynie pierwszych n znaków src.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje strcat() i strncat() zwracają wskaźnik do wynikowego łańcucha
    dest.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)