Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE
    #include <string.h>

    char *strsignal(int sig);

    extern const char * const sys_siglist[];

OPIS

    Funkcja strsignal() zwraca łańcuch opisujący numer sygnału przekazany w
    argumencie sig. Łańcuch może być używany tylko do następnego wywołania
    funkcji strsignal().

    Tablica  sys_siglist  przechowuje  łańcuchy  opisujące  sygnały
    poindeksowane według numerów sygnałów. O ile jest to możliwe, należy
    raczej korzystać z funkcji strsignal(), niż z bezpośredniego dostępu do
    tej tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni łańcuch opisu lub komunikat o
    nieznanym  sygnale, gdy numer sygnału jest błędny. W niektórych
    systemach (ale nie w Linuksie), dla błędnego numeru sygnału może zostać
    zwrócony, zamiast komunikatu, wskaźnik o wartości NULL.

ZGODNE Z

    Funkcja ta nie wchodzi w skład żadnego standardu. Można ją jednak
    znaleźć w systemach linuksowych i niektórych systemach uniksowych (np.
    w Solarisie).

ZOBACZ TAKŻE

    psignal(3), strerror(3)