Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strstr - szukanie podciągu

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

OPIS

    Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w
    łańcuchu haystack. Kończące znaki `\0' nie są porównywane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strstr() zwraca wskaźnik do początku podłańcucha lub wartość
    NULL jeśli podłańcuch ten nie zostanie znaleziony.

USTERKI

    Wczesne wersje biblioteki libc Linuksa (np. 4.5.26) nie pozwalały na
    przekazywanie pustych argumentów. Wersje późniejsze (np.  4.6.27)
    działają prawidłowo i zwracają haystack gdy needle jest puste.

ZGODNE Z

    ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    index(3),  memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strsep(3),
    strspn(3), strtok(3)