Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    strtok, strtok_r - wydzielanie słów z łańcuchów

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strtok(char *s, const char *delim);

    char *strtok_r(char *s, const char *delim, char **ptrptr);

OPIS

    `Słowo' jest to niepusty ciąg znaków, które nie występują w łańcuchu
    delim, poprzedzony znakiem \0 lub znakiem występującym w delim.

    Funkcja strtok() służy do rozkładania ciągu znaków s na słowa.
    Pierwsze odwołanie do strtok() powinno posiadać s jako pierwszy
    argument. Następne wywołania powinny mieć jako pierwszy argument NULL.
    Każde wywołanie zwraca wskaźnik do następnego słowa lub NULL, gdy nie
    ma już więcej słów.

    Jeśli słowo kończy się separatorem (delim), to ten kończący znak jest
    nadpisywany przez \0 i zapamiętywany jest wskaźnik do następnego znaku
    dla następnego wywołania strtok. Ciąg separatorów delim może być inny
    dla każdego wywołania.

    Funkcja strtok_r() działa tak samo, jak strtok(), ale zamiast korzystać
    ze statycznego bufora, korzysta ze wskaźnika do przydzielonego przez
    użytkownika wskaźnika char*. Wskaźnik ten, parametr ptrptr, nie może
    zostać zmieniony podczas rozkładania jednego łańcucha.

USTERKI

    Nigdy nie należy używać tej funkcji. Jeśli jest to jednak konieczne,
    należy zauważyć, że:

       Funkcje te modyfikują swój pierwszy argument.

       Tożsamość znaku separatora jest tracona.

       Funkcje ta nie mogą być stosowana z ciągami stałymi.

       Funkcja strtok() korzysta ze statycznego bufora, więc nie jest
       przystosowana do wielowątkowości. Jeśli ma to znaczenie, należy
       używać strtok_r().

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strtok() zwraca wskaźnik do następnego słowa lub NULL, jeśli
    nie ma już więcej słów.

ZGODNE Z

    strtok()
       SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

    strtok_r()
       POSIX.1c

ZOBACZ TAKŻE

    index(3), memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3),  strsep(3),
    strspn(3), strstr(3)