Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    tanh, tanhf, tanhl - funkcja tangens hiperboliczny

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double tanh(double x);

    float tanhf(float x);

    long double tanhl(long double x);

OPIS

    Funkcja  tanh()  zwraca tangens hiperboliczny dla x, który jest
    matematycznie zdefiniowany jako sinh(x) / cosh(x).

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKŻE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3)

                 2002-07-27              TANH(3)