Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    tgamma, tgammaf, tgammal - prawdziwa funkcja gamma

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double tgamma(double x);
    float tgammaf(float x);
    long double tgammal(long double x);

OPIS

    Funkcje te zwracają wartość funkcji Gamma dla argumentu x. Nazwa
    funkcji musi brzmieć "prawdziwa funkcja gamma", gdyż istnieje już
    funkcja gamma() zwracająca co innego. Szczegóły opisano w lgamma(3).

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKŻE

    lgamma(3), gamma(3)