Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       tgamma, tgammaf, tgammal - prawdziwa funkcja gamma

SKŁADNIA

       #include <math.h>

       double tgamma(double x);
       float tgammaf(float x);
       long double tgammal(long double x);

OPIS

       Funkcje  te  zwracają  wartość  funkcji  Gamma  dla  argumentu x. Nazwa
       funkcji musi brzmieć  "prawdziwa  funkcja  gamma",  gdyż  istnieje  już
       funkcja gamma() zwracająca co innego.  Szczegóły opisano w lgamma(3).

ZGODNE Z

       C99.

ZOBACZ TAKŻE

       lgamma(3), gamma(3)