Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    toupper, tolower - przekształca literę na wielką lub małą

SKŁADNIA

    #include <ctype.h>

    int toupper(int c);
    int tolower(int c);

OPIS

    toupper() przekształca literę c na wielką literę, o ile to możliwe.

    tolower() przekształca literę c na małą literę, o ile to możliwe.

    Jeśli c nie jest wartością unsigned char lub ma wartość EOF, zachowanie
    tych funkcji jest nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana jest wartość przekształconej litery, lub c gdy przekształcenie
    nie jest możliwe.

ZGODNE Z

    ANSI C, BSD 4.3

BŁĘDY

    Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery zależy od ustawień bieżącego
    locale. Na przykład domyślne locale "C" nie zna umlautów, więc nie jest
    wykonywane ich przekształcenie.

    W  niektórych  nieangielskich  locale  występują małe litery bez
    odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z
    przykładów.

ZOBACZ TAKŻE

    isalpha(3), setlocale(3), locale(7)