Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku
    zera

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double trunc(double x);
    float truncf(float x);
    long double truncl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają x do najbliższej liczby całkowitej nie większej
    co do wartości bezwzględnej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość  całkowita  będąca  wynikiem zaokrąglenia.  Jeśli x jest
    całkowite, nieskończone lub NaN, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

    Brak.

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

                 2001-05-31             TRUNC(3)