Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    none - nieudokumentowane funkcje biblioteczne

SKŁADNIA

    Nieudokumentowane funkcje biblioteczne

OPIS

    Ta  strona  man  wspomina  o  funkcjach bibliotecznych które są
    zaimplementowane w standardowych bibliotekach, ale nie zostały jeszcze
    udokumentowane na stronach man.

PROŚBA

    Jeśli  masz  informacje na temat tych funkcji, zajrzyj do kodu
    źródłowego, napisz stronę man (używając stylu podobnego do użytego na
    pozostałych  stronach  sekcji  3)  i  wyślij  ją  na  adres
    mtk-manpages@gmx.net do załączenia w przyszłych wydaniach stron man.

LISTA

    authdes_create   authdes_getucred   authdes_pk_create   backtrace
    backtrace_symbols  backtrace_symbols_fd  clntunix_create  creat64
    dn_skipname fcrypt fopencookie fp_nquery fp_query fp_resstat freading
    freeifaddrs freopen64 fseeko64 ftello64 ftw64 fwscanf get_avphys_pages
    getdirentries64  getmsg  getnetname  get_nprocs  get_nprocs_conf
    get_phys_pages getpublickey getsecretkey getutmp getutmpx h_errlist
    host2netname hostalias if_freenameindex if_indextoname if_nameindex
    if_nametoindex  inet_nsap_addr  inet_nsap_ntoa init_des initstate_r
    libc_nls_init lio_listio mallinfo mallopt  mcheck  mprobe  mstats
    netname2host netname2user nlist obstack_free obstack stuff offsetof
    parse_printf_format p_cdname p_cdnname p_class  p_fqname  p_option
    p_query  printf_size  printf_size_info p_rr p_time p_type putlong
    putshort rawmemchr readdir_r re_compile_fastmap  re_compile_pattern
    register_printf_function re_match re_match_2 re_rx_search re_search
    re_search_2  re_set_registers   re_set_syntax   res_send_setqhook
    res_send_setrhook  rexec  rpmatch  ruserpass  sethostfile setkey_r
    setstate_r svc_exit svcudp_enablecache  syscall  sysv_signal  tell
    tmpnam_r  tr_break tzsetwall ufc_dofinalperm ufc_doit user2netname
    utmpxname vlimit vtimes wcschrnul wcsftime wscanf xdr_authdes_cred
    xdr_authdes_verf   xdr_cryptkeyarg   xdr_cryptkeyres   xdr_datum
    xdr_des_block xdr_domainname xdr_getcredres xdr_keybuf xdr_keystatus
    xdr_mapname  xdr_netnamestr  xdr_netobj  xdr_passwd  xdr_peername
    xdr_rmtcall_args xdr_rmtcallres xdr_unixcred xdr_yp_buf xdr_yp_inaddr
    xdr_ypbind_binding     xdr_ypbind_resp     xdr_ypbind_resptype
    xdr_ypbind_setdom xdr_ypdelete_args xdr_ypmaplist  xdr_ypmaplist_str
    xdr_yppasswd   xdr_ypreq_key   xdr_ypreq_nokey   xdr_ypresp_all
    xdr_ypresp_all_seq    xdr_ypresp_key_val     xdr_ypresp_maplist
    xdr_ypresp_master   xdr_ypresp_order   xdr_ypresp_val  xdr_ypstat
    xdr_ypupdate_args   yp_all   yp_bind   yperr_string   yp_first
    yp_get_default_domain yp_maplist yp_master yp_match yp_next yp_order
    ypprot_err yp_unbind yp_update