Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    usleep - zawiesza wykonanie na czas wyrażony w mikrosekundach

SKŁADNIA

    /* wersja BSD */
    #include <unistd.h>

    void usleep(unsigned long usec);

    /* wersja SUSv2 */
    #define _XOPEN_SOURCE 500
    #include <unistd.h>

    int usleep(useconds_t usec);

OPIS

    Funkcja  usleep() zawiesza wykonanie wywołującego procesu na (co
    najmniej) usec mikrosekund. Zawieszenie może być delikatnie wydłużone
    przez  jakąkolwiek aktywność systemu albo rzez czas spędzony na
    przetwarzaniu wywołania, albo z powodu niepodzielności  liczników
    systemowych.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Nic (BSD). Albo: 0 w razie powodzenia, -1 w razie błędu (SUSv2).

BŁĘDY

    EINTR Przerwane przez sygnał.

    EINVAL usec nie jest mniejsze niż 1000000. (Dla systemów, dla których
       jest to traktowane jako błąd).

ZGODNE Z

    4.3BSD. Wersja SUSv2 zwraca int i jest to także prototyp używany przez
    glibc 2.2.2. SUSv2 dokumentuje tylko błąd EINVAL.

UWAGI

    Typ useconds_t jest typem unsigned integer, zdolnym do przechowywania
    liczb naturalnych z zakresu [0,1000000]. Programy będą  bardziej
    przenośne, gdy nigdy nie użyją wprost tego typu. Proszę użyć

       #include <unistd.h>
       ...
           unsigned int usecs;
       ...
           usleep(usecs);

    Typ jest zdefiniowany w <sys/types.h> włączanym przez <unistd.h>,
    jednak glibc definiuje go tylko wtedy, gdy _XOPEN_SOURCE ma wartość nie
    mniejszą  niż  500,  albo  gdy  zarówno  _XOPEN_SOURCE,  jak  i
    _XOPEN_SOURCE_EXTENDED jest zdefiniowane.

    Interakcja tej funkcji z sygnałem SIGALRM oraz z innymi funkcjami
    licznikowymi, takimi jak alarm(), sleep(), nanosleep(), setitimer(),
    timer_create(), timer_delete(), timer_getoverrun(), timer_gettime(),
    timer_settime(), ualarm() jest nieokreślona.

    Funkcja jest przestarzała. Proszę używać nanosleep(2) lub setitimer(2)
    zamiast niej.

ZOBACZ TAKŻE

    alarm(2),  getitimer(2),  nanosleep(2),  select(2),  setitimer(2),
    sleep(3), feature_test_macros(7)

                 2003-07-23             USLEEP(3)