Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego
    końca

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcpcpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

    Funkcja wcpcpy jest odpowiednikiem stpcpy dla szerokich  znaków.
    Kopiuje łańcuch znaków z src (łącznie z kończącym L'\0') do tablicy
    wskazanej przez dest.

    Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

    Programista musi zapewnić, że w dest jest dość miejsca przynajmniej na
    wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    wcpcpy zwraca wskaźnik do końca łańcucha szerokich znaków w dest, tzn.
    wskaźnik do kończącego znaku L'\0'.

ZGODNE Z

    Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    strcpy(3), wcscpy(3)