Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcpncpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i
    zwraca wskaźnik do jego końca

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcpncpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja wcpncpy jest odpowiednikiem stpncpy dla szerokich znaków.
    Kopiuje co najwyżej n znaków z łańcucha szerokich znaków wskazywanego
    przez src, łącznie z kończącym znakiem L'\0' do tablicy wskazywanej
    przez dest. W dest zapisywanych jest dokładnie n szerokich znaków.
    Jeśli długość wcslen(src) jest mniejsza niż n, pozostałe znaki tablicy
    dest są wypełniane znakami L'\0'. Jeśli długość wcslen(src) jest
    większa lub równa n, to łańcuch w dest nie będzie zakończony L'\0'.

    Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

    Programist amusi zapewnić, że będzie miejsce przynajmniej na  n
    szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    wcpncpy zwraca wskaźnik do ostatniego zapisanego szerokiego znaku, tj.
    dest + n - 1.

ZGODNE Z

    Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    stpncpy(3), wcsncpy(3)