Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcscasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na
    wielkość liter

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

OPIS

    Funkcja wcscasecmp jest równoważnikiem szeroko-znakowym dla funkcji
    strcasecmp(3). Porównuje ona dwa łańcuchy szerokich znaków, określane
    przez s1 i s2, nie zważając przy tym na różnice wielkości liter
    (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcscasecmp zwraca zero gdy łańcuchy są sobie równe (nie licząc
    różnic w rozmiarach liter). Wartość dodatnia zwracana jest gdy s1 jest
    większy niż s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter. Wartość ujemna jest
    zwracana jeśli s1 jest mniejszy od s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter.

ZGODNE Z

    Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    strcasecmp(3), wcscmp(3)

UWAGI

    Zachowanie tej funkcji zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień
    locale.