Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcscat - łączy ze sobą dwa łańcuchy szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcscat(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

    Funkcja wcscat jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcat(3).
    Kopiuja ona łańcuch src razem z kończącym L'\0' na koniec łańcucha
    dest.

    Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić.

    Programista musi zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przynajmniej
    wcslen(dest)+wcslen(src)+1 szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    wcscat zwraca dest.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    strcat(3), wcsncat(3), wcscpy(3), wcpcpy(3)