Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcschr - odszukuje szeroki znak w łańcuchu szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcschr(const wchar_t *wcs, wchar_t wc);

OPIS

    Funkcja ta jest szerokoznakowym odpowiednikiem strchr(3). Szuka ona
    pierwszego wystąpienia wc w łańcuchu wcs.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcschr zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku wc w
    łańcuchu wcs. Jeśli znak taki nie występuje w łańcuchu, zwracana jest
    wartość NULL.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    strchr(3), wcsrchr(3), wcspbrk(3), wcsstr(3), wmemchr(3)