Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcscpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

    Funkcja wcscpy jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3).
    Kopiuje ona łańcuch wskazywany przez src łącznie z kończącym znakiem
    L'\0' do tablicy wskazywanej przez dest.

    Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

    Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na conajmniej
    wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    wcscpy zwraca dest.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)